پروژه های شرکت رویش

ساخت و راه اندازی گلخانه های مدرن

ساخت و راه اندازی گلخانه های مدرن

ساخت و راه اندازی گلخانه های شیشه ای با دستگاههای مجهز و افراد آموزش دیده

اطلاعات بیشتر
گلخانه استریلیتزیا

گلخانه استریلیتزیا

تولید گل پرند بهشتی از سال 1370

اطلاعات بیشتر
گلخانه آلسترومریا

گلخانه آلسترومریا

گلخانه اسپانیایی با تجهیزات فنی کامل

اطلاعات بیشتر
گلخانه لیلیوم

گلخانه لیلیوم

گلخانه ای با تولید انواع گل سوسن

اطلاعات بیشتر
گلخانه رز

گلخانه رز

مجهزترین گلخانه رز کشور با آخرین متدهای روز دینا

اطلاعات بیشتر
گلخانه آنتوریم

گلخانه آنتوریم

از مزیت های گلخانه آنتوریوم شرکت رویش تولید گاز دی اکسید کربن از دودکش سیستم گرمایی و جمع آوری آب باران میباشد.

اطلاعات بیشتر
گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

مرزعه استاندارد تولید انواع گیاهان دارویی برای تولید انواع قرص شربت و تنتور

اطلاعات بیشتر